Drůbež

V současné době na farmě žije patnáct brojlerových krůt a pět hus bílých.
Všechna tato zvířata je možno si zamluvit a odkoupit.

dav